Aktualności i wydarzenia

27/11/2020

Drabina mechaniczna z opinią CNBOP

OSP Kórnik
25.11.2020 roku, nasza drabina mechaniczna DLK 23-12 Iveco Magirus przeszła opinię techniczną dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Warunkiem uzyskania takiej opinii było:
– dokumentacja potwierdzającą pełnienie służby w jednostce ochrony przeciwpożarowej za granicą – minimum 5 lat,
– Ogólny wiek pojazdu nie przekraczający 30 lat,
– dokumentacja potwierdzająca rejestrację za granicą pojazdu,
– dokumentacja potwierdzająca pierwsze w Polsce badanie techniczne pojazdu,
– instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim w zakresie pełnionej przez pojazd funkcji specjalistycznej,
– wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego w pojeździe, wraz z jego rozmieszczeniem.