Aktualności i wydarzenia

21/10/2016

Gotowość bojowa w OSP Kórnik

OSP Kórnik
Dnia 21.10.2016 w naszej jednostce została przeprowadzona inspekcja gotowości operacyjnej. Inspekcje przeprowadził zespół inspekcyjny z KM PSP w Poznaniu na czele z przewodniczącym zespołu bryg. Arkadiuszem Surdykiem – dowódcą JRG 6.

Sprawdzeniu podlegało głównie:
– alarmowanie
– gotowość ratowników
– gotowość pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych
– gotowość urządzeń i systemów łączności
– wymagana dokumentacja
– stan techniczny infrastruktury strażnicy
– oraz praktyczne lub aplikacyjne ćwiczenia ratownicze

Kontrola zakończyła się oceną celującą!
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik