Aktualności i wydarzenia

10/11/2017

Inspekcja gotowości bojowej w OSP Kórnik

OSP Kórnik
10 listopada 2017 r. odbył się przegląd techniczny pojazdów i sprzętu naszej jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Inspekcja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Poznania, która dokonywała przeglądu, składała się z: Przewodniczącego st. kpt. Przemysława Dorna oraz Członków, kpt. Pawła Zielińskiego i mł. ogn. Kamila Przybylskiego. Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku reprezentowali: Prezes Andrzej Szyc i Naczelnik Leszek Orlewicz. Sprawności technicznej zostały poddane pojazdy, sprzęt silnikowy oraz aparaty ODO: GCBA 5/32 MAN, GBA 2,5/16 MAN, GLBM-Rt FORD, Łódź + silnik 10KM. Nasza jednostka uzyskała najwyższą ocenę: 6,0 (celujący). Komisja wzorowo oceniła przygotowania do rocznego Przeglądu Technicznego. Dziękujemy Komisji za tak wysoką ocenę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a także zmobilizowani do ratowania życia i mienia ludzkiego!