Aktualności i wydarzenia

11/03/2018

Nowy strażak w OSP Kórnik

OSP Kórnik
11.03.2018 po miesięcznym szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP, nasz druh zakończył szkolenie i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz otrzymał zaświadczenie upoważniających do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Witamy w szeregach naszej jednostki.
OSP Kórnik