Aktualności i wydarzenia

01/01/2017

Podsumowanie wyjazdów w 2016 r.

OSP Kórnik
Podsumowanie wyjazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku za roku 2016 r.

Pożary – 36
Wypadki i kolizje – 49
Miejscowe zagrożenia – 65
Fałszywe alarmy – 15

RAZEM – 165