Aktualności i wydarzenia

06/06/2019

Pożar w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

OSP Kórnik
06.06.2019 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kórnik odbyły się próbne ćwiczenia z postępowania w sytuacjach kryzysowych. Próby te dotyczyły ewakuacji pracowników oraz petentów na wypadek pożaru oraz zlokalizowania źródła pożaru. W ćwiczeniach zaangażowane były następujące służby: OSP Kórnik, JRG 6 Poznań-Krzesiny, Straż Miejska oraz Policja.
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik