Aktualności i wydarzenia

07/12/2017

Projekt badania "Gminy wobec zagrożeń naturalnych"

OSP Kórnik
6 grudnia 2017 roku reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku: Prezes Andrzej Szyc i Komendant Leszek Orlewicz, spotkali się z przedstawicielem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Panem Adamem Choryńskim. Spotkanie dotyczyło omówienia działań podejmowanych na wypadek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.