Aktualności i wydarzenia

30/10/2019

Przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych w Gminie Kórnik

OSP Kórnik
30 października 2019 roku w naszej jednostce OSP Kórnik nastąpiło po raz kolejny powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA marki Volvo oraz przekazanie samochodów dla OSP Czmoń i OSP Radzewo. Dh Leszek Orlewicz powitał gości, wśród których byli:
– Poseł na Sejm – Pan Bartłomiej Wróblewski,
– Członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Pan Jerzy Lechnerowski,
– Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego – Pan Antoni Kalisz,
– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. mgr inż. Jacek Michalak,
– Burmistrz Miasta i Gminy w Kórniku – Pan Przemysław Pacholski,
– Wiceburmistrzowie – Pan Sebastian Wlazły oraz Pan Bronisław Dominiak,
– Skarbnik Gminy – Pani Katarzyna Szamałek,
– Zastępca Dowódcy JRG 6 Poznań-Krzesiny – mł. kpt. Marek Paczkowski,
– Zastępca Dowódcy JRG 9 Mosina – kpt. Paweł Zieliński,
– Komendant Komisariatu Policji w Kórniku – mł. asp. Paweł Michalski,
– Komendant Straży Miejskiej w Kórniku – Pan Tomasz Haremza,
– Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS w Kórniku – Pani Beata Urbaniak,
– Radni Miasta i Gminy Kórnik,
– Kapelan Strażaków Gminy Kórnik – ks. Grzegorz Zbączyniak,
– Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Kórnika, Czmonia, Radzewa, Szczytnik i Kamionek.

Samochód GBA z Kórnika został przekazany dla jednostki OSP Czmoń. Umowę podpisali:
Ze strony OSP Kórnik:
Prezes Andrzej Szyc,
Naczelnik Leszek Orlewicz,
ze strony OSP Czmoń:
Prezes Tadeusz Kozicz,
Naczelnik Paweł Kudła.

Pan Bartłomiej Wróblewski , bryg. mgr inż. Jacek Michalak, Burmistrz Przemysław Pacholski, Komendant Gminny OSP Leszek Orlewicz, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jerzy Lechnerowski, Członek Zarządu Powiatowego Pan Antoni Kalisz uroczyście wręczyli kluczyki do nowego samochodu GBA Volvo kierowcy dh Arturowi Waszakowi oraz do samochodów przekazywanych dla OSP Radzewo i OSP Czmoń.
Po zakończonej uroczystości na placu OSP Kórnik wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek do sali „Domu Strażaka”.

fot. OSP Kórnik oraz Wojciech Zimniak
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik