Aktualności i wydarzenia

26/02/2019

PRZYJDŹ ODDAĆ KREW! MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE!

OSP Kórnik
Zachęcamy do oddawania krwi w Kórniku!
10 marca 2019 roku
od godz. 9:00 do 14:00
w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku
(ul 20 Października 93)