Aktualności i wydarzenia

13/05/2019

Śmierć Strażaka z OSP Kórnik

OSP Kórnik
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2019 roku zmarł nasz Strażak, ś.p. druh Tadeusz Karaś. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 15 maja 2019 roku. Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a następnie pogrzeb na kórnickim cmentarzu.

Strażaków prosimy o przybycie na strażnicę o godzinie 11:15 w mundurach galowych.