Aktualności i wydarzenia

22/12/2019

Sprawozdanie Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kórniku

OSP Kórnik
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Floriana działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku podsumowuje kolejny rok swojej działalności. W 2019 roku zorganizowaliśmy cztery zbiórki krwi, które odbyły się tradycyjnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Podczas tych akcji zebraliśmy łącznie 87,351 litrów krwi.

9 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze i wybraliśmy nowy Zarząd dla naszego Klubu. Prezesem został Andrzej Szyc, Zastępcą Prezesa – Łukasz Jaskuła, Sekretarzem – Anna Balcerzak, a delegatem Klubu na zjazd rejonowy PCK – Krzysztof Rozmiarek.

Wszystkim Krwiodawcom, w imieniu chorych, jak i całego personelu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie informujemy, że w roku 2020 zbiórki krwi odbędą się w następujących terminach:
 15 marca,
 14 czerwca,
 13 września,
 13 grudnia
w trybie stacjonarnym w strażnicy OSP Kórnik, ul. 20 Października 93.

Składamy najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020!

Andrzej Szyc
Prezes
Klubu HDK