Aktualności i wydarzenia

28/04/2018

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kórniku

OSP Kórnik
W dniu 28 kwietnia 2018 roku w naszej jednostce OSP w Kórniku odbyło się spotkanie uczestników – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli warsztaty dla seniora pod hasłem „Jak zadbać o własne bezpieczeństwo i jak być świadomym konsumentem”. Organizatorami tego spotkania byli: Enea, My 60+, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku. Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia: OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik