Aktualności i wydarzenia

23/03/2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

OSP Kórnik
W dniu 23 marca 2019 roku w Strażnicy OSP Kórnik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. W zebraniu uczestniczyło 29 członków stowarzyszenia oraz zaproszeni goście: burmistrz Przemysław Pacholski, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Lewandowski, komendant kórnickiej Policji Paweł Michalski, komendant Straży Miejskiej Tomasz Haremza oraz zastępca dowódcy JRG 6 Krzesiny Paweł Zieliński. Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Na koniec, po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań, członkowie stowarzyszenia zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP. Podczas zebrania głos zabierali goście wyrażając aprobatę dla naszych działań i kierunku rozwoju.
Wszystkim przybyłym na zebranie strażakom oraz gościom serdecznie dziękujemy
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik