Aktualności i wydarzenia

26/03/2018

Walne zebranie w OSP Kórnik 2018r.

OSP Kórnik
W dniu 24 marca 2018 roku w Strażnicy OSP Kórnik, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. W zebraniu uczestniczyło ponad 3/4 członków stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. W tym roku strażaków z Kórnika zaszczycili swoją obecnością: zastępca burmistrza Przemysław Pacholski, ksiądz kapelan OSP Kórnik Grzegorz Zbączyniak, komendant miejski PSP Poznań Jacek Michalak, zastępca dowódcy JRG 6 Krzesiny Paweł Zieliński i radna Magdalena Pawlaczyk. Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP. Podczas zebrania głos zabierali goście wyrażając swoją pełną aprobatę dla naszych działań i kierunku rozwoju. Jako najważniejszy punkt do realizacji przyjęty przez wszystkich członków OSP jest stworzenie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Kórnickiej. Zadanie to realizowane będzie przez najbliższe dwa lata. W czasie zebrania komendant miejski PSP Poznań Jacek Michalak w imieniu swoim jak również komendanta wojewódzkiego PSP Andrzeja Bartkowiaka wręczył podziękowania za wzorowo przeprowadzoną akcję ratowania człowieka z załamanego lodu na kórnickim jeziorze w dniu 27 lutego 2018 r. Podziękowania otrzymali: Leszek Orlewicz, Andrzej Szyc, Łukasz Jaskuła, Dawid Haenel, Sebastian Turza, Patryk Płóciniak, Joanna Lejman, Marcin Lejman, Filip Bruczyński.
Wszystkim przybyłym na zebranie strażakom oraz gościom serdecznie dziękujemy!
Robert Jankowski – Sekretarz OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik