Aktualności i wydarzenia

25/03/2017

Walne zebranie w OSP Kórnik

OSP Kórnik
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 25 marca 2017 roku

Przybyłym na zebranie Druhnom i Druhom oraz gościom serdecznie dziękujemy!
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik