Aktualności i wydarzenia

18/09/2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Kórnik.

OSP Kórnik
18 września 2021 roku w Strażnicy OSP Kórnik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. Otwarcia zebrania dokonał Andrzej Szyc-Prezes OSP. W zebraniu uczestniczyło blisko 100% członków stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Na początku przedstawiono porządek zebrania, przewodniczącym zebrania został Robert Jankowski, a protokolantem Łukasz Jaskuła. Kolejnym etapem było wybranie poszczególnych komisji:

Komisja Skrutacyjna:
Przewodniczący – Zbigniew Matuszczak,
Sekretarz – Karol Wacław,
Członek – Maciej Cieślewicz.

Komisja Mandatowa oraz Komisja Uchwał i Wniosków:
Przewodniczący – Maciej Szyc,
Sekretarz – Maurycy Stępa,
Członek – Kacper Fludra.

Komisja Wyborcza:
Przewodniczący – Łukasz Michałkiewicz,
Sekretarz – Jarosław Lejman,
Członek – Sebastian Turza.

Następnie strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Na koniec po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich sprawozdań członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.
Podczas uroczystości podziękowano wszystkim strażakom za ich trudną i ofiarną służbę, wręczono odznaczenia i nagrody.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh. Bartosz Andrzejczak, dh. Szymon Andrzejczak, dh. Łukasz Michałkiewicz, dh. Sebastian Turza.
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh. Artur Goździak, dh. Dawid Haenel, dh. Joanna Lejman, dh. Marcin Lejman.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh. Maciej Cieślewicz, dh. Łukasz Jaskuła oraz dh. Artur Waszak.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh. Waldemar Koch, dh. Grzegorz Maliczak i dh. Marek Wdowczyk.
Wysługę XL lat otrzymał dh. Rafał Piórkowski.
Podziękowanie i nagrodę finansową otrzymał Szymon Andrzejczak za poświęcony czas oraz włożony trud pracy przy gruntownym remoncie pompy szlamowej „ANDORIA-NIL”.
Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W czasie zebrania odbyły się także wybory do Zarządu OSP Kórnik, w skład którego wchodzą:
Prezes: Andrzej Szyc,
Naczelnik – I wiceprezes: Łukasz Jaskuła,
II Wiceprezes: Marcin Lejman,
Zastępca naczelnika: Szymon Andrzejczak,
Skarbnik: Grzegorz Maliczak,
Sekretarz: Krzysztof Jędrzejczak,
Gospodarz: Artur Goździak;

oraz do komisji rewizyjnej:
Przewodniczący: Dawid Haenel,
Sekretarz: Artur Waszak,
Członek: Kacper Fludra.

Dziękujemy strażakom oraz gościom za przybycie.
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik
OSP Kórnik